Օգտագործման պայմաններ

1. Նպատակը

Շնորհակալություն aramax.org (Կայք) մուտք գործելու համար: Կայքը պատկանում և գործարկվում է "Արսսի Ալյանս" ՍՊԸ-ի կողմից: Սույն Օգտագործման պայմանների համաձայնագիրը ("Համաձայնագիրը") իրենից ներկայացնում է համաձայնագիր "Արսսի Ալյանս" ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ "Արսսի Ալյանս", "մենք" կամ "մեզ") և յուրաքանչյուր օգտվողի ("օգտվող", "Դուք" կամ " "Ձեր") միջև:
Սույն Համաձայնագիրը կարգավորում է Ձեր կողմից Կայքի, Arssi Alliance Autoship & Save ծրագրի ("Autoship & Save" (ավտոմատացված առաքում և տնտեսում)), Arssi Alliance Reviews ծրագիրի ("Reviews Program" (Ակնարկներ)) օգտագործումը և "Արսսի Ալյանս" Գաղտնիության քաղաքականությունը ("Գաղտնիության քաղաքականություն")։
Նախքան մեր Կայքից օգտվելը, Reviews կամ Autoship & Save ծրագրերին մասնակցելը, կամ մեզ որևէ անձնական տեղեկատվություն բացահայտելը՝ խնդրում ենք ուշադիր կարդալ սույն Օգտագործման պայմանները:
Օգտագործելով Կայքը կամ մեզ տրամադրելով որևէ անձնական տեղեկատվություն՝ Դուք հաստատում եք, որ ընդունում եք այս Օգտագործման պայմանները և համաձայնում եք կատարել դրանք, ընդունում և համաձայնում եք պարտավորված լինել սույն Համաձայնագրի պայմաններով, ընդունում և համաձայնում եք պահպանել սույն Համաձայնագրի առարկայի նկատմամբ կիրառելի բոլոր օրենքներն ու կանոնակարգերը:
Եթե Դուք համաձայն չեք սույն Օգտագործման պայմաններին, Դուք չպետք է օգտագործեք Կայքը:
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մենք թարմացնում ենք այս Օգտագործման պայմանները և ժամանակ առ ժամանակ փոփոխում դրանք, ուստի հիշեք, որ նախքան Կայքն օգտագործելը վերստուգեք դրանք, քանի որ կիրառելի է վերջին փաթեթը: Դուք պետք է ժամանակ առ ժամանակ այցելեք այս էջը՝ ծանոթանալու ընթացիկ օգտագործման պայմաններին, քանի որ դրանք պարտադիր են Ձեզ համար: Ձեր կողմից Կայքի շարունակական օգտագործումը և/կամ մասնակցությունը Reviews և/կամ Autoship & Save ծրագրերին նշանակում է, որ Դուք ընդունում եք սույն Համաձայնագրի ցանկացած փոփոխություն: Եթե որևէ փոփոխություն Ձեզ համար անընդունելի է, ապա Ձեր միակ միջոցը սույն Համաձայնագրի դադարեցումն է՝ կապվելով մեզ հետ: Սույն Համաձայնագրի պայմանների որոշ դրույթներ կարող են փոխարինվել իրավական ծանուցումներով կամ պայմաններով, որոնք տեղադրվում են կայքի որոշակի էջերում, կամ Reviews և Autoship & Save հատուկ ծրագրերի պայմաններում:

2. Ոչ առողջապահական խորհուրդներ

Կայքը չի տրամադրում բժշկական խորհրդատվություն, ախտորոշում կամ բուժում, և Կայքում ներառված տեղեկատվությունը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով:
Խնդրում ենք խորհրդակցել Ձեր բժշկի կամ առողջապահական ծառայություններ մատուցողի հետ, եթե առողջության հետ կապված հարցեր ունեք՝ նախքան մեր ապրանքներից որևէ մեկն օգտագործելը կամ Կայքում ձեռքբերված որևէ տեղեկատվության վրա հիմնվելը: Նախքան նոր դեղամիջոցներ կամ սննդային հավելումներ օգտագործելը, Դուք պետք է քննարկեք Ձեր օգտագործած ցանկացած դեղամիջոցի կամ սննդային հավելումի օգտագործումը առողջապահական ծառայություններ մատուցողի հետ:
Կայքում և կապակցված կայքերում տրամադրված տեղեկատվությունը, ներառյալ բժշկական և առողջական պայմաններին, բուժումներին և ապրանքներին վերաբերող տեղեկությունները, կարող է տրամադրվել ամփոփ ձևով: Կայքում առկա տեղեկատվությունը, ներառյալ ցանկացած ապրանքի պիտակի կամ փաթեթավորման մասին, չպետք է դիտարկվի որպես առողջապահության մասնագետի խորհրդատվությանը փոխարինող տեղեկատվություն: Կայքը խորհուրդ չի տալիս ինքնուրույն կառավարել առողջական խնդիրները: Կայքի տեղեկատվությունը համապարփակ չէ և չի ներառում բոլոր հիվանդությունները, առողջական խնդիրները, ֆիզիկական պայմանները կամ դրանց բուժումը: Առողջության հետ կապված որևէ հարց ունենալու դեպքում անհապաղ դիմեք Ձեր առողջապահության մասնագետին: Երբեք մի անտեսեք կամ հետաձգեք բժշկական խորհրդատվություն ստանալը՝ հիմնված այն տեղեկատվության վրա, որը Դուք թերևս կարդացել եք մեր Կայքում:
Արդյունքում, Դուք երբեք չպետք է օգտագործեք Կայքերից ստացված տեղեկատվությունը որևէ առողջական խնդիր ախտորոշելու կամ բուժելու համար, բժշկի կամ այլ բուժաշխատողի կողմից նշանակված որևէ դեղամիջոցի կամ այլ բուժման փոխարեն:
Դուք միշտ պետք է խորհրդակցեք Ձեր առողջապահության մասնագետի հետ և կարդալ արտադրողի կողմից տրված, պիտակի կամ փաթեթավորման վրա առկա տեղեկատվությունը՝ նախքան որևէ դեղամիջոց, սննդային հավելում, բուսական կամ հոմեոպաթիկ ապրանք օգտագործելը, կամ նախքան որևէ մարզում կամ դիետա սկսելը, կամ առողջական խնդրի որևէ բուժում սկսելը: Անհատները տարբեր են և կարող են տարբեր կերպ արձագանքել տարբեր ապրանքներին: Դուք պետք է խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ Ձեր ընդունած դեղերի և սննդային հավելումների փոխազդեցության վերաբերյալ: Մենք նաև չենք հաստատում Կայքի միջոցով տեղեկատվություն տրամադրող որևէ երրորդ կողմի որակավորումը, նույնիսկ եթե այդ երրորդ կողմը ներկայացնում է իր որակավորումները: Ցանկացած ընթացիկ կամ նախկին աշխատակիցների կամ Կայքից օգտվողների կողմից տրված ապրանքի գնահատականները իրենց խիստ անձնական տեսակետներն են, որոնք արված են իրենց անձնական իրավասությամբ և նախատեսված չեն որպես համապատասխան բժշկական օգնության կամ առողջապահության մասնագետի խորհրդատվության փոխարինում: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում Կայքում ներկայացված որևէ տեղեկատվության համար՝ կապված առողջապահական նպատակներով օգտագործվող հավելումների վերաբերյալ առաջարկությունների հետ:

Միշտ ստուգեք ապրանքի պիտակը կամ փաթեթավորումը՝ որևէ ապրանք օգտագործելուց առաջ: Եթե առկա են անհամապատասխանություններ, հաճախորդները պետք է հետևեն ապրանքի պիտակի կամ փաթեթավորման վրա նշված տեղեկատվությանը: Ապրանքի մակնշման և փաթեթավորման մանրամասների և առաջարկվող օգտագործման վերաբերյալ պարզաբանումների համար Դուք պետք է ուղղակի կապվեք արտադրողի հետ:

3. Ապրանքների գնումներ

Մեր Կայքից գնումներ կատարելիսԴուք համաձայնում եք, որ ապրանքների բոլոր գնումները կատարվում են համապատասխան INCOTERMS-ի (միջազգային առևտրային տերմիններ) համաձայն, որը նախատեսված է պատվերի տեղադրման ժամանակ: Ձեր կողմից գնված ցանկացած ապրանքի անվանում կփոխանցվի մեր կողմից փոխադրողին առաքվելու ժամանակ:
Դուք համարվում եք մեզանից ստացված բոլոր բեռնափոխադրումների ներմուծողը և պետք է համապատասխանեք նշանակման երկրի բոլոր կիրառելիներքին, պետական, դաշնային և միջազգային օրենքներին ու կանոնակարգերին և բոլոր օրենքներին:
Դուք համաձայնում եք վճարել ցանկացած վճար, տուգանք կամ կատարել այլ ծախսեր, որոնք գանձվում են մեզնից կամ Ձեզնից՝ կապված նշանակման երկրի օրենքներին և կանոնակարգերին չհամապատասխանելու հետ:
Արսսի Ալյանսն իրավունք ունի չեղարկել կամ մերժել պատվերներն այն երկրներից, որոնց համար Հայաստանի Հանրապետությունն ունի արտահանման արգելք։

4. Գաղտնիություն

Համաձայնելով սույն Համաձայնագրի պայմաններինև պահպանելով դրանք՝ Դուք նաև հաստատում եք, որ հասկանում եք Արսսի Ալյանսի Գաղտնիության քաղաքականությունը: Ավելին իմանալու համար, թե ինչ ենք մենք անում Ձեր տեղեկատվության հետ, խնդրում ենք վերանայել Արսսի Ալյանսը:

5. Օգտագործում և դադարեցում

Օգտագործելով մեր Կայքը և/կամ մասնակցելով Reviews և/կամ Autoship & Save ծրագրերին, Դուք ներկայացնում և համաձայնում եք, որ առնվազն տասնութ (18) տարեկան եք կամ ավել, լիովին կարողու իրավասու եք համաձայնել սույն Համաձայնագրի կամ որևէ Ծրագրի պայմաններին: Եթե Ձեր 18 տարին դեռ չի լրացել, ապա Ձեզ չի թույլատրվում օգտագործել սույն կայքը կամ մասնակցել որևէ Ծրագրի:
ա) Ձեր հաշվի ստեղծումը և պաշտպանությունը
Կայքի որոշ հնարավորություններից օգտվելու համար Ձեզ հարկավոր է ստեղծել հաշիվ ("Հաշիվ"): Դուք համաձայնում եք Ձեր Հաշվի համար մեզ տրամադրել ճշգրիտ, ամբողջական և թարմացված տեղեկատվություն:
Եթե Դուք տրամադրում եք որևէ ոչ ճշգրիտ, կեղծ, թերի կամ հնացած տեղեկատվություն, կամ մեզ մոտ կասկած է առաջացել, որ այդ տեղեկատվությունը սխալ է, կեղծ, թերի կամ հնացած, մենք իրավունք ենք վերապահում կասեցնել կամ դադարեցնել Ձեր Հաշիվը և արգելել սույն Կայքի կամ դրա որևէ բաժնի ցանկացած և բոլոր ընթացիկ կամ հետագա օգտագործումը:
Դուք բացառապես պատասխանատու եք Ձեր Հաշվի ցանկացած գործունեության և Ձեր գաղտնաբառի գաղտնիության ու անվտանգության պահպանման համար: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր հաշվի հետ կապված որևէ գործողության կամ բացթողման համար: Դուք պետք է անհապաղ տեղեկացնեք մեզ, օգտագործելով "Կապ մեզ հետ" բաժնի տեղեկատվությունը, եթե գիտեք կամ առկա է որևէ պատճառ կասկածելու, որ ՁերՀաշիվը կամ գաղտնաբառը գողացվել են, յուրացվել կամ այլ կերպ վտանգված են, ինչպես նաևՁեր Հաշվի իրական կամ կասկածելի չարտոնված օգտագործման դեպքում:
Դուք համաձայնում եք պատասխանատվություն կրել Կայքում Ձեր հաշվի օգտագործման հետևանքով առաջացած բոլոր գանձումների համար, ներառյալ Ձեր հաշվի չարտոնված օգտագործման հետևանքով առաջացած գանձումները: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում որևէ կորստի կամ վնասի համար, որըսույն բաժնի պահանջներին չհամապատասխանելու հետևանք է:

բ) Կայքի օգտագործումը

Դուք կարող եք օգտագործել Կայքը միայն օրինական նպատակների համար և չեք կարող օգտագործել այնպես, որ ոտնահարվեն որևէ մեկի իրավունքները կամ սահմանափակվի կամ խոչընդոտվի որևէ մեկի կողմից Կայքի օգտագործումը:
Դուք համաձայնում եք, որ պատասխանատվություն եք կրում Կայքի օգտագործման և Կայքում հաղորդակցության համար:

Դուք չեք կարող
- Կայքն օգտագործել անօրինական կերպով կամ նպատակներով (օրինակ՝ կոտրել, ներմուծել վիրուսներ, trojans, worms, loic bombs վիրուսային ծրագրեր կամ այլ տեխնոլոգիապես վնասակար նյութեր կամ իրականացնել ծառայությունների մատուցման ծրագրային այլ խափանումներ և այլն):
- Կայքն օգտագործել ցանկացած ձևով, որը խախտում է ցանկացած կիրառելի ներքին, ազգային կամ միջազգային օրենսդրություն կամ կանոնակարգ, ոտնահարում է այլոց մտավոր սեփականության իրավունքները,
- Կայքն օգտագործել ցանկացած ձևով, որն անօրինական է կամ զեղծարարություն է, կամ ունի որևէ անօրինական կամ զեղծարար նպատակ կամ ազդեցություն,
- օգտագործել կայքը անչափահասներին որևէ կերպ վնասելու կամ վնասելու փորձի նպատակով,
- ուղարկել, գիտակցաբար ստանալ, վերբեռնել, ներբեռնել, օգտագործել կամ վերաօգտագործել ցանկացած նյութ, որը չի համապատասխանում մեր օգտատերերի կողմից ստեղծված բովանդակության ուղեցույցներին,
- օգտագործել ցանկացած ռոբոտ, վեբ-սարդկամ այլ ավտոմատ սարք, ծրագրակազմ կամ հարցումներ, որոնք գաղտնազերծում ենկամ այլ կերպ մուտք են գործում Կայք՝ վերահսկելու, արտածելու, պատճենելու կամ հավաքելու տեղեկատվություն կամ տվյալներ Կայքից կամ դրա միջոցով, ներգրավվել որևէ մանուալ գործընթացում անելու վերոնշյալը, կամ՝
- օգտագործել Կայքը՝ ցանկացած չպահանջված կամ չարտոնված գովազդի կամ գովազդային նյութի կամ նմանատիպ առաքումներ (սպամ) ուղարկելու համար:
Մենք չենք պնդում, որ Կայքում պարունակվող նյութերը կամ Կայքում նկարագրված կամ առաջարկվող ապրանքները համապատասխան են կամ հասանելի Հայաստանի Հանրապետությունից (ՀՀ) դուրս օտարերկրյա օրենսդրությամբ օգտագործման համար, կամ որ սույն Համաձայնագիրը համապատասխանում է որևէ այլ երկրի օրենքներին: Կայքից օգտվողները, որոնք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, դա անում են իրենց նախաձեռնությամբ ու ռիսկով և պատասխանատվություն են կրում կիրառելի բոլոր օրենքներին և կանոնակարգերին համապատասխանելու համար և պարտավորվում են ապրանքը գնելու պահին ստուգել, թե արդյո՞ք իրենց երկրի օրենքները կամ իրավասու գերատեսչությունները թույլատրում են տվյալ ապրանքի ներմուծումը: Դուք համաձայնում եք մուտք չգործել Կայք այն վայրից կամ տարածքից, որտեղ Կայքի բովանդակությունն անօրինական է, և ոչ թե մենք, այլ Դուք եք պատասխանատու գործող բոլոր օրենքներին և կանոնակարգերին համապատասխանելու համար:
Դուք պատասխանատու եք ՀՀ բոլոր սահմանափակումների կամ արտահանման և վերաարտահանման այլ սահմանափակումների պահպանման համար, որոնք կարող են կիրառվել ապրանքների նկատմամբ:
գ) Կայքի մատչելիությունը և կայք մուտք գործելը
Դուք պատասխանատու եք կայք մուտք գործելու համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները ձեռնարկելու համար: Դուք հասկանում եք, որ մենք կարող ենք դադարեցնել կամ կասեցնել Ձեր մուտքը Կայք ընդհանրապես կամ դրա որոշ բաժիներ՝ ծանուցումով կամ առանց ծանուցման, եթե առկա է ողջամիտ կասկած, որ Դուք զբաղվում եք որևէ չարտոնված գործունեությամբ և/կամ խախտում եք սույն Օգտագործման պայմանների որևէ դրույթ կամ պայման, օրենքներ կամ կանոնակարգեր կամ Ձեր գործունեությունը վնասում է մեկ այլ օգտվողի կամ մեզ կամ մեր մասնաճյուղերին: Չնայած մենք նպատակ ունենք առաջարկել Ձեզ հնարավոր լավագույն ծառայությունը, Կայքը կամ դրա ցանկացած բովանդակություն միշտ չէ, որ հասանելի է կամ անսահմանափակ: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մենք առանց ծանուցման կարող ենք կասեցնել կամ չեղարկել կամ սահմանափակել Կայքի ամբողջ կամ որևէ մասի հասանելիությունը բիզնես և գործառնական պատճառներով (օրինակ՝ վերանորոգման, պահպանման և/կամ թարմացումների համար): Մենք կփորձենք վերականգնել ծառայությունը որքան հնարավոր է շուտ: Մենք պատասխանատվություն չենք կրի Ձեր առջև, եթե որևէ պատճառով Կայքը անհասանելի է որևէպահի կամ որևէ ժամանակահատվածում: Մենք ողջամիտ ջանքեր ենք գործադրում ապահովելու համար, որ կայքը զերծ լինի վիրուսներից և չարամիտ կամ վնասակար բովանդակությունից: Այնուամենայնիվ, մենք չենք կարող երաշխավորել, որ Ձեր կողմից Կայքի օգտագործումը (ներառյալ դրա դրապարունակությունը կամ որևէ Կայք, որը հասանելի է սույն Կայքից) վնաս չի հասցնի Ձեր համակարգչին կամ այլ սարքին: Դուք պետք է օգտագործեք Ձեր սեփական հակավիրուսային ծրագրակազմը: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում որևէ անձի առջև որևէ կորստի կամ վնասի համար, որը նրանք կրում են վիրուսների կամ այլ վնասակար պարունակության արդյունքում, որը հասանելի է դարձել Կայքից կամ Կայքի միջոցով:
դ) Google Maps (Գուգլ քարտեզներ)/Google Earth (Գուգլ Երկիր մոլորակ)
Կայքի որոշ բաժիններ իրականացնում են Google Maps/Google Earth քարտեզագրման ծառայություններ: Ձեր կողմից Google Maps/Google Earthծրագրերի օգտագործումը ենթակա է Google Maps/Google Earth Ծառայությունների օգտագործման լրացուցիչ պայմաններին և Գուգլի Գաղտնիության քաղաքականությանը:

6. Գնագոյացում

Ինչ վերաբերում է Արսսի Ալյանսի կողմից վաճառվող ապրանքներին, մենք չենք կարող հաստատել ապրանքի գինը, քանի դեռ Դուք այն չեք պատվիրել: Չնայած մեր ջանքերին, մեր ապրանքացանկի շատ քիչ մասը կարող է սխալ գնով լինել: Կիրառելի օրենսդրության համաձայն, եթե Արսսի Ալյանսի կողմից վաճառված ապրանքի ճիշտ գինը ավելի բարձր է, քան մեր կողմից նշվածը, մենք, մեր հայեցողությամբ, կամ կկապնվենք Ձեզ ցուցումների ստանալու համար` նախքան առաքումը, կամ կչեղարկենք Ձեր պատվերը և կծանուցենք Ձեզ նման չեղարկման մասին:

7. Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակություն

Դուք համաձայնվում եք, որ մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր մեկնաբանությունները, ակնարկները, արձագանքները, առաջարկությունները կամ հարցերը և ցանկացած այլ նյութ, որը բացահայտվել, ներկայացվել կամ առաջարկվել է Ձեր կողմից Կայքում կամ Կայքի միջոցով (միասին՝ "Նյութեր")` առանց Ձեզփոխհատուցելու կամ վճարելու, առանց Ձեր հաստատման, ցանկացած նպատակով, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, ապրանքների և ծառայությունների մշակման, արտադրման և շուկայավարման համար, ինչպես նաև Կայքը կամ այլ ապրանքներ ու ծառայություններ ստեղծելու, փոփոխելու կամ կատարելագործելու համար: Երբ Դուք որևէ նյութ եք ներկայացնում (բացառությամբ Ձեր անձնական տվյալների, որոնք մեր Գաղտնիության քաղաքականության առարկա են հանդիսանում), Դուք մեզ տալիս եք մշտական, համաշխարհային, ոչ բացառիկ, անվճար, տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցման լիցենզիա՝ օգտագործելու, տարածելու, ածանցյալ աշխատանքներ պատրաստելու և ցուցադրելու նյութը, որը կապված է մեր բիզնեսի հետ՝ մեր կայքերը կամ մեր բիզնեսը խթանելու նպատակով: Դուք նաև մեզ իրավունք եք տալիս ենթալիցենզավորել Ձեր կողմից ստեղծված բովանդակությունը երրորդ կողմերին, այն նույն պայմաններով, որ Դուք տրամադրել եք մեզ։
Տեղադրելով կամ ներկայացնելով Նյութեր Կայքի միջոցով, Դուք երաշխավորում եք, որ ունեք կամ ստացել եք բոլոր իրավունքները, լիցենզիաները, համաձայնությունները, թույլտվությունները, լիազորությունը և/կամ իրավասությունը, որոնք անհրաժեշտ են սույնով Ձեր Նյութերի համար տրված իրավունքները շնորհելու համար: Դուք համաձայնում եք, որ Ձեր Նյութերը չեն պարունակի այնպիսի նյութեր, որոնք եթակա են հեղինակային իրավունքի կամ սեփականության այլ իրավունքի, այն բացառությամբ, եթե ունեք անհրաժեշտ թույլտվություն կամ իրավասու եք հրապարակելու նյութը և շնորհելու մեզ նախորդ պարբերությունում նկարագրված արտոնագիրը:
Նյութերը չպետք է ներառեն.
- վիրավորական կամ ոչ պատշաճ արտահայտություններ,
- հայհոյանք, չարախոսություն, ռասիստական, սեռական բնույթի, անպատշաճ կամ խտրական մեկնաբանություններ կամ բովանդակություն, որը կարող է համարվել ոտնձգություն, չարաշահում կամ սպառնալիք այլոց անձնական անվտանգության կամ սեփականության դեմ,
- մեկնաբանություններ այլ գրախոսողների կամ բլոգերների մասին;
- դիտողություններ, որոնք կրկնում են քրեական մեղադրանքներ, կեղծ, զրպարտչական կամ ապակողմնորոշիչ հայտարարություններ.
- նյութ, որը ներկայացնում է ուրիշի անձը կամ որևէ մեկի, ներառյալ Ձեր անձնական տվյալները, ինչպիսիք են հեռախոսահամարները, փոստային հասցեները կամ կրեդիտ քարտի համարները.
- սպամ կամ գովազդ, կամ՝
- HTML կոդը, համակարգչային սկրիպտը կամ կայքի URL-ները:
Մենք, մեր բացարձակ հայեցողությամբ, իրավունք ենք վերապահում չհրապարակել որևէ Նյութ կամ հեռացնել այն, ձեռնարկել համապատասխան գործողություն, եթե դա անհրաժեշտ է, կամ հեռացնել ակնարկները, որոնք չեն համապատասխանում վերոնշյալ կանոններին:
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ Նյութերում արտահայտված տեսակետները օգտվողների կարծիքներն են և չեն ներկայացնում Արսսի Ալյանսի տեսակետները, կարծիքները, համոզմունքները կամ արժեքները:

8. Էլեկտրոնային հաղորդակցություններ

Օգտվելով Կայքից՝ Դուք համաձայնում եք, որ մենք կարող ենք Ձեզ ուղարկել հաղորդագրություններ (ներառյալ տեքստային հաղորդագրություններ) Ձեր տրամադրած հատուկ համարին (համարներին)՝ Ձեր հաշվի և/կամ պատվերներին վերաբերող տեղեկություններով կամ հարցերով:
Դուքհնարավոր է նաև ընտրած լինեք մեզնից մարքեթինգային և գովազդային կարճ հաղորդագրություններ (ներառյալ տեքստային հաղորդագրություններ) ստանալու հնարավորությունը: Ապրանքներ կամ ծառայություններ գնելու համար մարքեթինգային և գովազդային կարճ հաղորդագրություններ ստանալու Ձեր համաձայնությունը պարտադիր չէ: Եթե Դուք ընտրել եք մարքեթինգային կարճ հաղորդագրություններ ստանալու հնարավորությունը, մենք Ձեզ կարճ հաղորդագրություն կուղարկենք՝ Ձեր ընտրությունը հաստատելու համար:Կարող են կիրառվել հաղորդագրությունների և տվյալների ուղարկման սակագներ, իսկ հաղորդագրությունների հաճախականությունը կարող է տարբեր լինել:
Դուք երաշխավորում եք, որ հանդիսանում եք մեզ տրամադրած բջջային հեռախոսահամարի(ների) հաշվետերը: Դուք պատասխանատու եք բջջային հեռախոսահամարի փոփոխության դեպքում մեզ անհապաղ ծանուցելու համար:
Տեղեկատվության և բովանդակության ուղարկումը շարժական սարքին կարող է ձախողվել տարբեր հանգամանքների կամ պայմանների պատճառով: Դուք հասկանում և ընդունում եք, որ ցանցային ծառայությունները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ բջջային ցանցի ծառայությունները, մեր վերահսկողությունից դուրս են, և մենք պատասխանատվություն կամ պարտավորություն չենք կրում դրանցից բխող խնդիրների համար:
Արսսի Ալյանսը կարող է օգտագործել այս բաժնում նկարագրված հաղորդակցության միջոցները, նույնիսկ եթե Դուք նման հաղորդագրություններ, տեքստային հաղորդագրություններ, էլեկտրոնային նամակներ կամ այլ միջոցներով տեղեկություններ ստանալու համարկատարեք ծասեր, որոնք կարող են առաջանալ:
Դուք ցանկացած պահի կարող եք դադարեցնել կարճ հաղորդագրություններ (ներառյալ տեքստային հաղորդագրություններ) ստանալու հնարավորությունը՝ կապվելով մեզ հետ:
Մենք կարող ենք կասեցնել կամ դադարեցնել Ձեր կողմից տեքստային հաղորդագրություններ ստանալու գործընթացը, եթե կարծում ենք, որ Դուք խախտում եք Կայքից օգտվելու պայմանները: Մեր կողմից Ձեզ ուղարկվող տեքստային հաղորդագրությունների ստացումը նույնպես ենթակա է դադարեցման, եթե դադարել է Ձեր բջջային հեռախոսահամարին տրամադրվող ծառայությունը կամ լրացել է դրա ժամկետը: Մենք նաև իրավունք ենք վերապահում փոփոխելու կամ դադարեցնելու, ժամանակավորապես կամ մշտապես, Արսսի Ալյանսի էլեկտրոնային հաղորդակցություն ծառայության ամբողջ կամ որևէ մասը՝ ծանուցելով այդ մասին կամ առանց ծանուցման:

9. ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄ

ԿԱՅՔԸ, ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆԱՅՆՊԵՍ, "ԻՆՉՊԵՍ ԴՐԱՆՔԿԱՆ" ԵՎ "ԻՆՉՊԵՍ ԱՌԿԱ ԵՆ" ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ, ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅՆ ԴԵՊՔԵՐԻ, ԵՐԲ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՈՒՂՂԱԿԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԱՅԼ ԿԵՐՊ,ԵՎ ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍԸ ԱԿՆՀԱՅՏՈՐԵՆ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ, ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ, ԱՆՎԱՆ ԿԱՄ ԸՍՏ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ։
ԴՈՒՔԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԿԱՅՔԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՌԻՍԿՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԿՐՈՒՄ ԵՔ ԻՆՔՆԵՐԴ, ԵՎ ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍԸ ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ ԿԱՅՔԸ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԾՐԱԳԻՐԿԼԻՆԻ ԱՆԽԱՓԱՆ, ԱՊԱՀՈՎ, ՈՐ ՉԵՆ ԼԻՆԻ ՈՐԵՎԷ ՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՍԽԱԼՆԵՐ, ԵՎ ՈՐ ՏԵՂԻ ՉԻ ՈՒՆԵՆԱ ՈՐԵՎԷ ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ,ԵՎ ԿԱՅՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ՎՐԱ ՉՊԵՏՔ Է ՀԻՄՆՎԵԼ ԱՆՁՆԱԿԱՆ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԱՑՆԵԼԻՍ, ԵՎ ՊԵՏՔ Է ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՀԵՏ՝ ՁԵՐ ՊԱՐԱԳԱՅԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՏՈՒԿ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ։
ՈՐԵՎԷ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍՒ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՓԱՍՏԱՑԻ ԿԱՄ ՊԱՏՃԱՌԱՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԲԻԶՆԵՍԻ, ՇԱՀՈՒՅԹԻ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՄԲԱՎԻ ՎՆԱՍՆԵՐԸ, ԲԻԶՆԵՍ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄԸ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ, ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԸ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԸ), ԱՆԿԱԽ ԱՅՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔԻՑ, ԹԵ ԴԱ ԵՂԵԼ Է ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՄԱՄԲ, ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՄԲ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՄԲ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ),ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԿԱՄ ԱՅԼԿԵՐՊ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ ՏԵՂՅԱԿ ԵՆ ԵՂԵԼ ԱՅԴՊԻՍԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ։ ՍՈՒՅՆՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԵՆ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՔՈՎ ԵՎ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՆ ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍԻ ԵՎ ՁԵՐ ՄԻՋԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՏԱՐՐԵՐԸ։ ԿԱՅՔՈՒՄ ԵՎ ԿԱՅՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԻ ԱՌԱՆՑ ՆՇՅԱԼ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ: ԻՆՉ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ, ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎՈՒՄ Է ԿԱՅՔՈՒՄ ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍԻՑ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԳՆՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՊՐԱՆՔԻ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՈՎ։

10. Փոխհատուցում

Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել, պաշտպանել մեզ, մեզ հետ փոխկապացված ընկերություններին և դրանց համապատասխան տնօրեններին, պաշտոնյաներին, աշխատակիցներին, գործակալներին, մասնաճյուղերին, երրորդ կողմ հանդիսացող տեղեկատվության մատակարարներին, լիցենզատուներին, կատարողներին և ապրանքների, ծառայությունների կամ տեղեկատվության առաքման մեջ ներգրավված այլ անձանց (միասին՝ "Հատուցվող Կողմեր")՝ բոլոր կորուստներից, ծախսերիցև վնասներից, ներառյալ փաստաբանական վճարները, որոնք կապված են Ձեր կողմից Կայքից օգտվելու կամ օգտվելու անկարողության, որևէ Ծրագրում մասնակցության, Կայքի միջոցով Ձեր կողմից գնված կամ ձեռքբերված ապրանքների կամ ծառայությունների, Ձեր կամ մեկ այլ անձի կողմից Կայքում արված հրապարակման կամ Ձեր հաշվի հետ կապված գործունեության, Ձեր կողմից սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթի խախտման, երրորդ կողմի ցանկացած իրավունքի խախտման կամ Ձեր կողմից որևէկիրառելի օրենքի, կանոնների կամ կանոնակարգերի խախտման հետ: Դուք համաձայնում եք լիարժեք կերպով համագործակցել, այնքանով, որքանով որ ողջամտորեն պահանջվում է ցանկացած նման պահանջի պաշտպանության համար: Մենք իրավունք ենք վերապահում ստանձնելՁեր կողմից փոխհատուցման ենթակա ցանկացած հարցի բացառիկ պաշտպանությունը և վերահսկողությունը՝ համաձայն սույն բաժնի, որի դեպքում Ձեզնից կպահանջվի նաև փոխհատուցել մեզ փաստաբանների վարձավճարները և ծախսերը՝ ի լրումն ցանկացած կորուստների, պահանջների, այս պահանջի հետևանքով մեր կողմից կրած վնասների և առաջացած պարտավորությունների: Դուք ոչ մի դեպքում չպետք է որևէ հարց կարգավորեքառանց Արսսի Ալյանիսի նախնական գրավոր համաձայնության:

11. Մտավոր սեփականության նկատմամբ իրավունքներ

Մենք հանդիսանում ենք Կայքում առկա մտավոր սեփականության բոլոր իրավունքների իրավատերը կամ լիցենզառու, ինչպես նաև դրանում հրապարակված նյութերը, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ Ծրագրերի դիզայնը, տեքստը, գրաֆիկան, ձայները, նկարները, ծրագրակազմը և այլ ֆայլերը, ապրանքային նշանները, սպասարկման նշանները, առևտրային փաթեթավորումը, ֆիրմային անվանումները և տարբերանշանները (միասին՝ "Նյութեր և Նշաններ"): Բացի այդ, էջերի բոլորվերնագրերը, հատուկ գրաֆիկան և հատուկ պատկերակները Արսսի Ալյանսի Նշաններն են:
Նյութերը և նշանները հանդիսանում են մեր սեփականությունը և ենթակա ու պաշտպանված են Հայաստանի Հանրապետության կողմից և միջազգային հեղինակային իրավունքի կամ մտավոր սեփականության այլ օրենքներով և իրավունքներով:
Ծառայությունները և Կայքը կարող են օգտագործվել միայն այն նպատակի համար, որի համար հասանելի են նման Կայքը և Ծրագրերը:
Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այլ բան նշված չէ Կայքի հատուկ փաստաթղթերում, Արսսի Ալյանսը Ձեզ տրամադրում է սահմանափակ, ոչ բացառիկ, չփոխանցվող, չենթալիցենզավորվող,չեղյալ հայտարարման ենթակա լիցենզիա` նյութեր և նշաններին հասանելիության և օգտագործման համար` միայն անձնական, տեղեկատվական և ոչ առևտրային նպատակներով ("Լիցենզիա"): Դուք համաձայնում եք չպատճենել, չփոփոխել, չօգտագործել, չտարածել, չփոխանցել, չվերահրապարակել, չվաճառել, չվերավաճառել կամ չշահագործել Կայքի, Նյութերի կամ Նշանների որևէ մասը որևէ նպատակով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա է Արսսի Ալյանսի կողմից տրված գրավոր լիազորությունը: Սույն Լիցենզիան ուժի մեջ է մինչև սույն Համաձայնագրի դադարեցումը Ձեր կամ մեր կողմից՝ սույն Համաձայնագրի համաձայն: Նյութերի կամ Նշանների ցանկացած չթույլատրված օգտագործում հիմք է Լիցենզիայի գործողության դադարեցման համար: Բոլոր իրավունքները, որոնք սույն փաստաթղթով նախատեսված չեն, վերապահված են Արսսի Ալյանսին և նրա Լիցենզատուներին:

12. Համաձայնագիր

Սույն Համաձայնագիրը մեր և Ձեր միջև միակ Համաձայնագիրն է սույն Համաձայնագրի առարկայի վերաբերյալ: Սույն Համաձայնագիրը փոխարինում է բոլոր նախկին կամ գոյություն ունեցող Համաձայնագրերին, հավաստիացումներին, երաշխիքներին և փոխըմբռնմանը, գրավոր կամ բանավոր՝ սույն Համաձայնագրի առարկայի հետ կապված:

13. Բաժանելիություն,մեկնաբանություն

Եթե սույն Օգտագործման պայմանների որևէ դրույթ համարվում է անվավեր կամ ուժը կորցրած, այդ դրույթը պետք է մեկնաբանվի գործող օրենսդրությանը համապատասխան, իսկ մնացած դրույթները պետք է գործադրվեն:

14. Կիրառելի օրենք և Իրավասություն

Սույն Համաձայնագրի կառուցվածքին, մեկնաբանմանը, վավերականությանը ևգործադրմանը վերաբերող բոլոր հարցերը պետք է կարգավորվեն և մեկնաբանվեն Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենսդրությանը համապատասխան`գործողության մեջ չդնելով որևէ կիրառելի օրենք կամ կոլիզիոն իրավունքը:
Այն կողմը, որը պնդում է, որ առկա է վեճ, նախ պետք է բարեխղճորեն փորձի լուծել այն՝ գրավոր ծանուցելով մյուս կողմին՝ նկարագրելով փաստերն ու հանգամանքները (ներառյալ ցանկացած վերաբերելի փաստաթուղթ) և ստացող կողմին տալով 30 օր պատասխանելու համար:
Կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է օգտվել դատարան դիմելու իրավունքից՝ մյուս Կողմին գրավոր ծանուցելով այդ իրավունքի հիմքում ընկած ցանկացած և բոլոր պահանջների մասին, բավական մանրամասն՝ մյուս Կողմին նման պահանջների էությունը ներկայացնելու համար:
Կողմերն իրավունք ունեն հանդես գալուիրենց հաշվին և իրենց կողմից ընտրված փաստաբանի կամ այլ ներկայացուցչի միջոցով: Յուրաքանչյուր Կողմ վճարում է իր փաստաբանի հոնորարը:

15. Այլ պայմաններ

Դուք չեք կարող սույն Համաձայնագիրը փոխանցել երրորդ կողմի՝ առանց մեր նախնական գրավոր համաձայնության, բացառությամբ գործող օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի: Ելնելով այդ սահմանափակումից՝ սույն Համաձայնագիրը պարտադիր ուժ ունի կողմերի և նրանց համապատասխան իրավահաջորդների համար:
Մեր կողմից սույն Օգտագործման պայմանների որևէ դրույթի չկիրառումը չի նշանակում հրաժարում այդ կամ որևէ այլ դրույթից:
Անկախ հակառակը պնդող որևէ օրենդրական ակտից կամ օրենքից,Կայքի օգտագործման կամ սույն Համաձայնագրի հետկապված պահանջը կամ հայցը պետք է ներկայացվի մեկ տարվա ընթացքում՝ նմանպահանջ կամհայց ներկայացնելու իրավունքի առաջացման պահից։ Այլապես Դուք հրաժարվում եք բողոքից/պահանջից կամ հայցից:

16. Վերադարձի և փոխհատուցման քաղաքականություն

Այն դեպքում, երբ Դուք Կայքից ստացել եք ապրանքը վնասված վիճակում (հաշվի չառնելով փաթեթավորումը) կամ պիտանիության ժամկետը լրացել է, Դուք իրավունք ունեք պահանջել վերադարձնել կամ փոխանակել ապրանքը`այն ստանալուց հետո 3 օրվա ընթացքում:
Փոխանակման կամ գումարի վերադարձման ենթակա լինելու համար Ձեր ապրանքը պետք է ունենա անդորրագիր կամ գնման ապացույց, և Դուք պետք է կապվեք մեզ հետ ուէլ.փոստով ուղարկեք վնասված ապրանքի ապացույցները (լուսանկար, տեսանյութ): Ապացույցները ստանալուց հետո մենք կստուգենք դրանք և 2 օրվա ընթացքում արդյունքի մասին կտեղեկացնենք Ձեզ։
Ապացույցները ստուգելուց հետո մենք որոշում կկայացնենք և կապ կհաստատենք Ձեզ հետ ապրանքի փոխանակման կամ գումարի վերադարձիհետ կապված:
Ապրանքի փոխանակումը մենք կկատարենք մեր հաշվին՝Ձեր կողմից վնասված ապրանքը վերադարձնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում:
Գումարի վերադարձի պարագայում մենք կնախաձեռնենք վերադարձի գործընթացը Ձեր կրեդիտ քարտին (կամ վճարման սկզբնական եղանակով): Դուք գումարը կստանաք մի քանի օրվա ընթացքում՝ կախված Ձեր քարտը թողարկողի քաղաքականությունից:
Եթե Դուք մեզ հետ կապվեք ապրանքը ստանալուց 3 և ավելի օր հետո, Դուք չեք կարող պահանջել փոխհատուցում կամ ապրանքի փոխանակում, և ապրանքը կհամարվի ընդունված:
Click to call