«Արսսի Ալյանս» ՍՊ ընկերության գաղտնիության քաղաքականություն

«Արսսի Ալյանս» ՍՊԸ-ում (Արսսի Ալյանս, մենք կամ մեզ) մենքկարծում ենք, որ Ձեր անձնական տվյալների հավաքման և օգտագործման հարցում պետք է լինենք հստակ և բաց:
Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը վերաբերում է այն անձնական տվյալներին, որոնք մենք ենք հավաքում կամ որոնք Դուքեք տրամադրում մեզ՝ մեր կայքերից և սոցիալական մեդիաներիցօգտվելիս: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը, որպեսզի հասկանաք Ձեր անձնական տվյալների հետ կապված Ձեր իրավունքները, թե ինչպես ենք մենք դրանք հավաքում, ում հետ կարող ենք կիսվել Ձեր անձնական տվյալներով, ինչպես ենք օգտագործում և մշակումՁեր անձնական տվյալները:
Գաղտնիության քաղաքականությունը նաև նկարագրում է այն միջոցները, որոնք մենք ձեռնարկում ենք անձնական տվյալները պաշտպանելու համար, ինչ ժամկետով ենք մենք դրանք պահպանում և ինչպես կարող են անհատները կապվել մեզ հետ` գաղտնիության պահպանման ընթացակարգերին և իրենց իրավունքների իրացմանը վերաբերող հարցերով:
Այցելելով և օգտվելով Կայքից՝ Դուք համաձայնում եք, որ Ձեր կողմից մեր կայքի օգտագործումը և գաղտնիության հետ կապված ցանկացած վեճ կարգավորվում է սույն Գաղտնիության քաղաքականությամբ: Քանի որ Վեբը զարգացող համակարգ է, հնարավոր է հետագայում ինչ-որ պահի կարիք լինի փոխելու մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը, այդ դեպքում մենք կտեղադրենք սույն Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխություններն այս կայքում և կթարմացնենք քաղաքականության ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, որը կարտացոլի փոփոխությունների կատարման ամսաթիվը: Շարունակելով օգտագործել Կայքը նման փոփոխությունների հրապարակումից հետո՝Դուք ընդունում եք Գաղտնիության քաղաքականությունը փոփոխված տարբերակով:
Եթե Դուք համաձայն չեք այս Գաղտնիության քաղաքականության հետ ընդհանրապես կամ դրա որևէ մասի հետ, ապա չպետք է օգտագործեք մեր կայքը կամ սոցիալական մեդիաները:

Իրավական գործողություն

Մենք կարող ենք բացահայտել մեր օգտատերերի մասին տեղեկությունները, ներառյալ անձի նույնականացման տվյալները. (i) եթեդրանք պահանջվում են հետաքննություն իրականացնող կառավարական կամ կիսակառավարական մարմինների կողմից, (ii) եթե դա պահանջվում է դատական ծանուցագրով, դատարանի որոշմամբ կամ դատական ընթացակարգով. (iii) ճշգրտությունը ստուգելու կամ Ընկերության ինտերնետային կայքերը կարգավորող քաղաքականության և կիրառելի օրենքների հետ համապատասխանությունն ապահովելու համարկամ (iv) Ընկերության կայքերի սխալ կամ չարտոնված օգտագործումից պաշտպանելու համար: Մենք կարող ենք նաև բացահայտել օգտատերերի մասին տեղեկությունները, եթեհավատացած ենք, որ բացահայտումն անհրաժեշտ է մեր իրավական պատասխանատվությունը սահմանափակելու համար, մեր իրավունքները կամ սեփականությունըպաշտպանելու համար, կամ մեր օգտատերերի անվտանգությունը, իրավունքները կամ սեփականությունըպաշտպանելու համար:

Տեղեկատվությունների ձեռքբերում

Մեր Ծառայություններից օգտվելիսԴուք կարող եք մեզ տրամադրել Ձերանձնական տվյալները տարբեր ձևերով: Մեր կողմից ձեռքբերված անձնական տվյալները ներառում են՝
• Կոնտակտային և նույնականացնող տվյալներ (ինչպիսիք են՝ անունը-ազգանունը, նույնականացման քարտի համարը, հասցեն, էլ. փոստի հասցեն, հեռախոսահամարը և օգտատիրոջ անունը կամ սոցիալական մեդիայում օգտագործվող անունը),
• Ծառայություններիցօգտվելու համար ստեղծվածհաշվի մուտքի տվյալները (օրինակ՝ էլ-փոստի հասցեն և գաղտնաբառը),
• Ձեր սոցիալական մեդիայի հանրային պրոֆիլում պարունակվող տեղեկություններն այնքանով, որԴուք որոշում եք հաշիվ ստեղծել Ծառայություններից օգտվելու համար՝ օգտագործելով Ձեր սոցիալական մեդիայի հաշիվը,
• այն տեղեկատվությունը, որը Դուք ընտրում եք ներկայացնել Ձեր«Իմ հաշիվը»անհատական հանրային պրոֆիլում, ներառյալ վեբ հասցեի անունը, օգտատիրոջ անունը, լուսանկարը, Ձեր սոցիալական մեդիահաշիվներիհղումները,ցանկացած այլ տեղեկատվություն, որը Դուք ընտրում եք ներկայացնել Ձեր «Իմ հաշիվը» պրոֆիլի «Էջի նկարագրություն» բաժնում:
• օգտատերերի կողմից ստեղծված տեղեկություններ՝կապված ապրանքի մասին ակնարկների, մեկնաբանությունների, հարցերի և պատասխանների հետ.
• վճարային տեղեկություններ, ինչպիսիք են՝ անուն-ազգանունըը, վճարման հասցեն, հաշվի համարը, վճարման եղանակը և վճարային քարտի տվյալները (ներառյալ վճարային քարտի համարը, գործողության ժամկետը, առաքման հասցեն և վճարման հասցեն): Երբ վճարումներն արվում են երրորդ կողմերիմիջոցով, ինչպիսիք են PayPal-ը կամ Apple Pay-ը, ապա այդպիսի տեղեկությունները կարգավորվում ենայդ կողմերի գաղտնիության քաղաքականությամբ,
• բանկային հաշվի վերաբերյալ և հարկային տեղեկություններ՝ կապված ընկերության որևէ ծրագրի հետ, որը կարող էառաջարկել հաճախորդի կողմից արվող վճարումներ,
• առցանց կամ ցանցային գործունեության մասին տեղեկություններ, ինչպիսիք են մեր կայքի հետ փոխգործակցության մասին տեղեկությունները, բջջային հավելվածները, թվային սեփականությունները և գովազդները, մեր կայքում կամ բջջային հավելվածներում Ձեր զննման և որոնումների պատմության մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև գրանցամատյանի ֆայլերի մասին տեղեկությունները, որոնք ներառում են, բայց չեն կարող սահմանափակվել,Ձերզննարկիչի տեսակով, Ձեր այցելած վեբ էջերով և այլ էլեկտրոնային ցանցային գործունեությամբ,
• այն մանրամասնությունները, որոնք Դուք տրամադրում եք մրցույթների, վիճակախաղերի և հարցումների միջոցով.
• սոցիալական մեդիայի տեղեկությունները, ինչպիսիք են՝ սոցիալական մեդիայում օգտագործվողանունը, բովանդակությունը և այլ տվյալներ, որոնք մեզ տրամադրվում են երրորդ կողմի տեղեկատվական գործառույթների միջոցով, որոնք Դուք օգտագործում եք մեր Ծառայություններում (օրինակ՝ հավելվածներ, գործիքներ, վճարային ծառայություններ, վիջեթներ և հավելումներ, որոնք առաջարկվում են սոցիալական մեդիայի ծառայությունների կողմից, ինչպիսիք են՝Facebook-ը, Google-ը, Instagram-ը, LinkedIn-ը, Pinterest-ը, Twitter-ը և YouTube-ը) կամ տեղադրվել են սոցիալական մեդիայի էջերում (ինչպիսիք են՝ մեր սոցիալական մեդիայի էջերը կամ մեզ հասանելի այլ էջեր),
• Աուդիո և վիզուալ տեղեկատվություն, ինչպիսիք են Ձեր ձայնային ձայնագրությունները, երբ զանգահարում եք մեր հաճախորդների սպասարկման ծառայություն,
• Տեղորոշման մասին տեղեկությունները, որոնք կարող են օգնել բացահայտել Ձեր ֆիզիկապես գտնվելու վայրը, օրինակ՝ Ձեր GPS կոորդինատները կամ Ձերբջջային սարքի մոտավոր տեղադրությունը,
• Ծառայություններում Ձեր կողմից ներկայացված այլ անձնական տեղեկություններ, ինչպիսիք են՝ «Կապ մեզ հետ» գործառույթով կամ հաճախորդների աջակցության այլ գործիքներովներկայացված տեղեկությունները, և
• երկրի/տարածաշրջանի և լեզվի նախապատվության մասին տեղեկություններ՝ հիմնվածբջջային սարքի կարգավորումների և/կամ IP-ի վրա,
• IP հասցեն, սարքը, օպերացիոն համակարգը և զննարկիչի տվյալները, որոնք արձանագրվում են մեր կողմից:
Ձեզնից չի պահանջվում տրամադրել այս տեղեկատվությունը, սակայն, եթե Դուք որոշեք չանել դա, մենք հնարավորություն չենք ունենաՁեզ առաջարկել որոշակի Ծառայություններ և հարակից գործառույթներ:

Ինչպես ենք մենք օգտագործում տվյալները

Ծառայությունների միջոցով ստացված տվյալները մենք կօգտագործենք ըստ անհրաժեշտության՝ մեր պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու, Ձեր պահանջած ապրանքներն ու ծառայությունները տրամադրելու,պատվիրված ապրանքները առաքելու համար (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, փոխադրումները և մաքսազերծումը՝ ծառայություններ մատուցող երրորդ անձանց միջոցով)։
Մերկողմից կօգտագործվի նաև այն տեղեկատվությունը, որը ստանում ենք Ծառայությունների միջոցով, եթե ունենք դա անելու օրինական իրավունք, ի աջակցություն հետևյալ գործառույթներին ու գործողություններին՝
• ստեղծել և կառավարել Ձեր հաշիվը,
• հաղորդակցվել Ձեզ հետ, ներառյալ Ձեր հարցումներին կամ բողոքներին պատասխանելը, և օգնել Ձեզ պատվեր կատարելու հարցում,
• կառավարել մեր բոնուսային կամ լոյալության ծրագրերը,
• տեղադրել Ձերապրանքի ակնարկները և կառավարել մեր Ակնարկներ (Reviews) ծրագիրը,
• բարելավել և հարմարեցնել Ձեր փորձառությունը Ծառայությունների հետ՝ ներառյալ Ձեր նախասիրությունների հիման վրա առաջարկությունների ներկայացումը,
• Ձեր նույնականացումը, որպեսզի կարողանաք օգտվել Ծառայություններից.
• հասցնել մեր ապրանքը Ձեզ և ներկայացնել շահավետ առաջարկներ՝ ներառյալ հատուկ գործարքներ, կտրոններ, զեղչեր և մրցույթներում հաղթելու հնարավորություններ,
• հաղորդակցվել Ձեզ հետ և ապահովելՁեր մասնակցությունը մրցույթներին, խաղարկություններին կամ հարցումներին,
• պատասխանել Ձեր հարցումներին և տրամադրել աջակցությունհաճախորդներին, մեր չաթբոթի կամ հաճախորդների աջակցության այլ գործիքների միջոցով,
• գործարկել, գնահատել և կատարելագործել մեր բիզնեսը (ներառյալ նոր ծառայությունների մշակումը, մեր Ծառայությունների բարելավումը, մեր հաղորդակցության կառավարումը, մեր ծառայություններից օգտվողների բազայի և ծառայությունների վերլուծությունը, տվյալների վերլուծության և շուկայիհետազոտություն, հաշվապահական հաշվառման, աուդիտի և այլ ներքին գործառույթների իրականացումը),
• պաշտպանել խարդախությունից, բացահայտել և կանխել այն, ինչպես նաև կանխել ցանկացած հանցավոր գործունեություն, պահանջ և պարտավորություն,
• գործել իրավական պահանջներին, համապատասխան ոլորտի ստանդարտներին և մեր քաղաքականությանը համապատասխան և կիրառել դրանք, ներառյալ սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը և Օգտագործման պայմանները, և
• Տեղեկացնել Ձեզ մեր քաղաքականության փոփոխությունների մասին:
Բացի այդ, մենք կօգտագործենք Ձեր կոնտակտային տվյալները՝ Ձեզ Առողջապահական տեղեկագրեր, էլեկտրոնային նամակներ, կարճ հաղորդագրություններ, push-ծանուցումներ և ներհավելվածային ծանուցումներ ուղարկելու համար մեր ապրանքների, ծառայությունների, վաճառքների և հատուկ առաջարկների մասին, եթե գրանցվեք դրանք ստանալու համար: Մենք կարող ենք նաև օգտագործել Ձեր էլ. հասցեն՝ Facebook և Google կայքերի կամ ցանցերի միջոցով մեր արտադրանքի, ծառայությունների, վաճառքի և հատուկ առաջարկների գովազդ ցուցադրելու համար: Օրինակ, եթե Դուք Facebook-ում եք, կարող եք տեսնել մեր գովազդը սոցիալական մեդիայի հարթակում, կամ եթե մուտք եք գործել Ձեր Google հաշիվ, կարող եք տեսնել մեր գովազդը, երբ օգտագործում եք Google որոնողական համակարգը, Instagram-ը, Facebook-ը, Facebook Audience Network-ը, YouTube-ը, Gmail-ը և Google Display Network-ը, քանի որ այս երրորդ կողմերը կհամապատասխանեցնեն Ձեր էլ. հասցեն Ձեզ հետ: Գործող օրենսդրության սահմաններումԴուք կարող եք ցանկացած պահի առարկել Ձեր էլ. փոստի հասցեի գովազդային նպատակներով օգտագործման դեմ, ինչպես նշված է ստորև` «Իրավունքներ և ընտրություններ» բաժնում:
Մենք կարող ենք օգտագործել ձեռքբերված տեղեկատվությունը այլ եղանակներով, որոնց համար մենք տրամադրում ենք հատուկ ծանուցում տվյալների հավաքագրման պահին, կամայլ կերպ՝ Ձեր համաձայնությամբ:

Տվյալների ավտոմատացված հավաքում

Երբ Դուքօգտվում եք մեր Ծառայություններից կամ բացում եք մեր էլեկտրոնային նամակները, մենք կարողանում ենք որոշակի տեղեկություններ ստանալ ավտոմատացված միջոցներով, ինչպիսիք են՝զննարկիչի քուքիները, Ֆլեշ քուքիները, լոկալպահոցը, վեբ փարոսները(beacons) և փիքսելները, JavaScript-ը, սարքի նույնացուցիչները, սերվերի մատյանները և այլ տեխնոլոգիաներ: Այս եղանակով ձեռքբերված տեղեկատվությունը կարող է ներառել Ձեր սարքի IP հասցեն, տիրույթի (domain) անունը, Ձեր սարքերի հետ կապված նույնացուցիչները, սարքի և օպերացիոն համակարգի տեսակն ու բնութագրերը, վեբ զննարկիչի բնութագրերը, լեզվի նախապատվությունները, սեղմումների հոսքի (clickstream data) տվյալները, Ձերայցելությունները մեր Ծառայությունների կայք (օրինակ՝ վեբ էջերը, որոնք Դուք այցելում եք, հղումները, որոնց վրա սեղմում եք, և այն գործառույթները, որոնք Դուք օգտագործում եք), էջերը, որոնք առաջնորդել կամ ուղղորդել են Ձեզ դեպի մեր Ծառայություններ, մեր Ծառայություններ մուտք գործելու ամսաթվերն ու ժամերը և մեր Ծառայությունների օգտագործման վերաբերյալ այլ տեղեկություններ: Մենք կարող ենք նաև ստանալ Ձեր սարքի գեոլոկացիան(տեղորոշումը) և Ձեր գտնվելու վայրի հետ կապված այլ տեղեկություններ GPS-ի, Bluetooth-ի, WiFi ազդանշանների և այլ տեխնոլոգիաների միջոցով՝ վերը թվարկված որոշակի նպատակների, օրինակ՝ Ձեզ մեր Ծառայությունները տրամադրելու համար: Ձեր սարքը կարող է Ձեզ ծանուցում ուղարկել, երբ Ծառայությունները փորձեն հավաքել Ձեր ճշգրիտ գեոլոկացիային վերաբերող տեղեկություններ:«Քուքի»-ին (cookie) տեքստային ֆայլ է, որը կայքերն ուղարկում են այցելուի համակարգչին կամ համացանցին միացված այլ սարքին՝ այցելուի զննարկիչը եզակիորեն նույնականացնելու կամ զննարկիչում տեղեկատվությունը կամ կարգավորումները պահելու համար: Քուքիները կարող են սահմանվել կա՛մ ուղղակիորեն այն կայքի կողմից, որն այցելում է օգտատերը («առաջին կողմի քուքիներ»), կա՛մ այլ տիրույթի կողմից, ոչ այն վեբկայքի, որն այցելում է օգտատերը («երրորդ կողմի քուքիներ»): «Flash cookie»-ն, որը նաև հայտնի է որպես տեղական պահեստավորված օբյեկտ, գործում է որպես վեբ քուքի՝ անհատականացնելու օգտատերերի փորձառությունը այն կայքերում, որոնք օգտագործում են Adobe Flash Player-ը: «Վեբ փարոսը», որը նաև հայտնի է որպես ինտերնետային պիտակ, փիքսել պիտակ կամ հստակ GIF, վեբ էջերը կապում է վեբ սերվերներին ու դրանց քուքիներին և կարող է օգտագործվել քուքիների միջոցով հավաքագրված տեղեկատվությունը վեբ սերվեր փոխանցելու համար: Մենք և մեր երրորդ կողմ ծառայություններ մատուցողները կարող են օգտագործել փարոսներ էլեկտրոնային նամակներում՝ օգնելու մեզ հետևել պատասխանների ընթացքին, պարզել, թե երբ են մեր էլեկտրոնային նամակները դիտվել կամ վերահասցեավորվել, ինչպես նաև վերոթվարկյալ նպատակներով:
 Ծառայություններում օգտագործվում են քուքիների և նմանատիպ տեխնոլոգիաների հետևյալ տեսակները.

 Անհրաժեշտ Քուքիներ

Մենք օգտագործում ենք անհրաժեշտ քուքիներ՝ օգնելու Ծառայությունների գործարկմանը, ներառյալ՝ (1) նույնականացնել Ձեզ, երբ մուտք եք գործել Ձեր հաշիվ, (2) հետևել Ձեր նշած նախապատվություններին Ծառայություններից օգտվելիս և (3) կառավարել Ծառայությունների անվտանգությունը։

 Ֆունկցիոնալ Քուքիներ

Մեր Ծառայությունները նաև օգտագործում են քուքիներ Ծառայությունների բովանդակությունը անհատականացնելու համար՝ հիմնվելով Ծառայությունների Ձեր օգտագործման վրա, և աջակցում են երրորդ կողմի որոշ ծառայություններին՝ ընդլայնված գործառույթներ ապահովելու համար, ինչպիսին է՝ YouTube-ից Ծառայություններում տեղադրված տեսանյութերը դիտելուհնարավորությունը: Այս գործառույթներն օգտագործում են երրորդ կողմի քուքիները (օրինակ՝ You Tube քուքիներ), որոնք տեղադրվում են անմիջապես Ձեր սարքի վրա երրորդ կողմի ծառայությունների կողմից: Այս երրորդ կողմերի գաղտնիության քաղաքականությունը, ներառյալ մանրամասները այն տեղեկատվության վերաբերյալ, որը նրանք կարող են հավաքել Ձեր մասին, կարգավորվում է գաղտնիության ծանուցումներով կողմերին, որոնք մենք հաստատակամորեն առաջարկում ենք Ձեզուսումնասիրել:

Վերլուծական Քուքիներ

Մեր Ծառայությունների միջոցով մենք կարող ենք ժամանակի ընթացքումև երրորդ կողմի հավելվածների, կայքերի, սարքերի և այլ առցանց ծառայությունների միջոցով անձնական տեղեկատվություն հավաքելՁեր առցանց գործունեության մասին: Մեր Ծառայություններում օգտագործում ենք երրորդ կողմի առցանց վերլուծական ծառայություններ, ինչպիսինէ՝ Google Analytics-ը: Ծառայություն մատուցողները, որոնք կառավարում են այս վերլուծական ծառայությունները, օգտագործում են ավտոմատացված տեխնոլոգիաներ տվյալների հավաքագրման համար (ինչպիսիք են՝ էլ-փոստի հասցեները, IP հասցեները, քուքիները և սարքերի այլ նույնացուցիչները), գնահատելու համար, օրինակ՝ մեր Ծառայությունների օգտագործումը և տեխնիկական խնդիրները ախտորոշելու համար: Google Analytics-ի մասին ավելին իմանալու համար այցելեք՝http://www.google.com/analytics/learn/privacyկայք, իսկ Google Analytics-ի կողմից բոլոր կայքերում հետևելուց հրաժարվելու համար այցելեք՝http://tools.google.com/dlpage/gaoptout: Բացի այդ, մեր ծառայությունները օգտագործում են FullStory(ամբողջական պատմություն) վերլուծական քուքիներ և նմանատիպ տեխնոլոգիաներ (լոկալպահոց)՝ Ձեր սարքից տեխնիկական տեղեկատվություն հավաքելու համար (օրինակ՝ IP հասցեն, սարքի և օպերացիոն համակարգի տեսակը, զննարկիչը և մոտավոր աշխարհագրական դիրքը՝ հիմնված Ձեր սարքի IP հասցեի վրա), ինչպես նաև՝ որպես մեր Ծառայությունների հետ Ձեր փոխազդեցությունների մասին տեղեկատվություն (օրինակ՝ սեղմումների հոսքը (clickstream), զննարկման և ստեղնաշարի սեղմումների տվյալները, ինչպես նաև հղմանՄիատեսակ ռեսուրսների որոնիչը (URL) և սեսիայի տևողությունը): Այս տեղեկատվությունը մեզ թույլ է տալիս վերստեղծել Ձերսեսիաները, որպեսզի կարողանանք ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես եք Դուք օգտագործում մեր Ծառայությունները, շտկել խնդիրները, կառավարել և բարելավել մեր Ծառայությունները:

Անհատականացված Գովազդային Քուքիներ

Մեր Ծառայությունների միջոցով և՛ մենք, և՛ որոշ երրորդ կողմեր կարող ենք տեղեկություններ հավաքել Ձեր առցանց գործունեության մասին՝ Ձեզ համար անհատական հետաքրքրություն ներկայացնող ապրանքների և ծառայությունների մասին գովազդ ներկայացնելու համար: Դուք կարող եք տեսնել մեր գովազդները այլ կայքերում կամ բջջային հավելվածներում, քանի որ մենք մասնակիցենք գովազդային ցանցերի: Գովազդային ցանցերը մեզ թույլ են տալիս թիրախավորել մեր հաղորդագրությունները օգտատերերին՝ հաշվի առնելով ժողովրդագրական տվյալները, օգտատերերի ենթադրյալ հետաքրքրությունները և զննարկման համատեքստը: Այս ցանցերը ժամանակի ընթացքում հետևում են օգտատերերի առցանց գործողություններին՝ տեղեկատվություն հավաքելով ավտոմատացված միջոցներով, ներառյալ զննարկիչի քուքիների, վեբ փարոսների, սարքի նույնացուցիչների, սերվերի մատյանների, վեբ փարոսների և այլ նմանատիպ տեխնոլոգիաների միջոցով: Ցանցերն օգտագործում են այս տեղեկությունը գովազդներ ցուցադրելու համար, որոնք կարող են հարմարեցված լինել անհատական հետաքրքրություններին, բազմաթիվ կայքերում և հավելվածներում հետևելու օգտատերերի բրաուզերներին կամ սարքերին ևօգտատերերի առցանց զննարկման և հավելվածների օգտագործման պրոֆիլ ստեղծելու համար: Տեղեկությունները, որոնք կարող են հավաքել մեր գովազդային ցանցերը, ներառում են տվյալներ օգտատերերի այցելությունների մասին այն կայքեր և հավելվածներ, որոնք մասնակից են համապատասխան գովազդային ցանցերին, ինչպիսիք են՝ դիտված էջերը կամ գովազդները և վեբկայքերում կամ հավելվածներում կատարված գործողությունները: Այս տվյալների հավաքագրումը տեղի է ունենում ինչպես մեր Ծառայություններում, այնպես էլ՝ երրորդ կողմի կայքերում և հավելվածներում, որոնք մասնակից են գովազդային ցանցերին: Այս գործընթացը նաև օգնում է մեզ հետևել մեր մարքեթինգային ջանքերի արդյունավետությանը:

Ինչպես Փոխել Ձեր Քուքիների Կարգավորումները

Օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում,նախքան Ձեր սարքում ոչ էական քուքիներ կամ նմանատիպ տեխնոլոգիաներ տեղադրելը, մենք կստանանք Ձեր համաձայնությունը և Ձեր ընտրությունը կպահենք վեց (6) ամիս ժամկետով: Դուք կարող եք դադարեցնել որոշ տեսակի քուքիների ներբեռնումը Ձեր սարքում՝ ընտրելով համապատասխան կարգավորումները Ձեր վեբ բրաուզերում: Վեբ բրաուզերներիմեծ մասըՁեզտալիս են տեղեկություններ, թե ինչպես դադարեցնել բրաուզերի նոր քուքիների ընդունումը, ինչպես ծանուցվել, երբ ստանում եք նոր բրաուզերի քուքի և ինչպես ապաակտիվացնել առկա քուքիները: Հետևյալ արտաքին հղումները կբացատրեն, թե ինչպես կառավարել քուքիները ամենատարածված բրաուզերների համար՝
•Google Chrome
• Microsoft Edge
•Mozilla Firefox
• Microsoft Internet Explorer
• Opera
• Apple Safari
Պարզելու համար, թե ինչպես կառավարել քուքիները այլ բրաուզերների համար, Ձեր բրաուզերի «menu»-ում սեղմեք «help» կամ այցելեք www.allaboutcookies.org կայք: Flash քուքիները սովորաբար չեն կարող կառավարվել, ջնջվել կամ ապաակտիվացվել Ձեր բրաուզերի կարգավորումների միջոցով, փոխարենը պետք է կառավարվեն Ձեր Adobe Flash Player-ի կարգավորումների միջոցով: Flash քուքիները կառավարելու համար, որոնք մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ օգտագործել մեր կայքում, կարող եք այցելել Adobe Flash Player-ի աջակցության էջ: Բացի այդ, Ձեր բջջային սարքի կարգավորումները կարող են թույլ տալ Ձեզ արգելել բջջային հավելվածների հարթակներին (ինչպիսիք են՝ Apple-ըև Google-ը) ավտոմատացված միջոցներով ձեռք բերված որոշակի տեղեկություններով կիսվել հավելվածներ մշակողների և օպերատորների հետ, ինչպիսին մենք ենք: Մեր ծառայությունները նախատեսված չեն բրաուզերներից ստացված «չհետևել» ազդանշաններին արձագանքելու համար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ առանց քուքիների կամ այլ ավտոմատացված գործիքների, որոնք մենք օգտագործում ենք նմանատիպ տվյալներ հավաքելու համար, Դուք չեք կարող օգտագործել մեր Ծառայությունների բոլոր հնարավորությունները:

Չաթբոթ (Chatbot) մատյաններ

Մեր Ծառայությունները հաճախորդներին ավտոմատացված օգնություն տրամադրելու համար օգտագործում են նաև չաթբոթ: Չաթբոթը համակարգչային ծրագիր է, որը հաղորդակցվում է Ձեզ հետ՝ օգտագործելով թվային հաղորդագրությունների ինթերֆեյսը և արհեստական ինտելեկտը: Պարզասած, եթեմերչաթբոթիմիջոցովհարցտաք, չաթբոթըՁեզկպատասխանիմարդկայինվարքով: Աշխատանքի ընթացքումչաթբոթնօգտագործումէորոշումներիկայացմանավտոմատացվածգործընթաց՝Ձերհարցինճիշտպատասխանըորոշելիս,ևստանում էհաղորդագրություններիմատյաններևօգտատերերիանունները, երբԴուքշփվումեքչաթբոթիհետ: Հաղորդագրություններիմատյաններըպարունակումենայնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիքեն՝մեզմոտՁերհաշվիմանրամասները, ներառյալօգտատիրոջ անունը, էլ. փոստիհասցեն, հեռախոսահամարըևհասցեն, ինչպեսնաևցանկացածայլտեղեկություն, որըԴուքընտրումեքներկայացնել, երբհաճախորդիաջակցությանհարցումեքկատարումչաթբոթիմիջոցով: Մենքկպահպանենքայդհաղորդագրություններիբովանդակությունը, ինչպեսնաևայդհաղորդագրություններիպատասխաններըևայդհաղորդագրություններիցստացվածցանկացածարդյունք: Այստեղեկատվությունըկպահվիտասներկու (12) ամիսևկօգտագործվիմիայնհաճախորդներիաջակցությունտրամադրելուևչաթբոթծառայություններիորակըբարելավելուհամար:

Տեղեկատվության փոխանակում

Մենք չենք բացահայտում Ձեր անձնական տվյալները, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք նկարագրված են սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ: Մենք կկիսվենք Ձեր անձնական տվյալներով մեր (1) դուստր ձեռնարկությունների և մասնաճյուղերի և (2) երրորդ կողմ հանդիսացող ծառայություններ մատուցողների հետ, որոնք ծառայություններ են մատուցում մեր անունից (ինչպիսիք են՝ կայքի հոսթինգ, վճարումների մշակում և թույլտվություն, պատվերի կատարում, փոխադրում, մաքսազերծում, մարքեթինգ, տվյալների վերլուծություն, հաճախորդների աջակցություն և խարդախության կանխարգելում) սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ նկարագրված նպատակների համար: Մենք չենք լիազորում մեր ծառայություններ մատուցողներին օգտագործել կամ բացահայտել տեղեկատվությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա անհրաժեշտ է մեր անունից ծառայություններ մատուցելու կամ իրավական պահանջներին համապատասխանելու համար:
ՄենքկարողենքնաևբացահայտելՁերմասինտեղեկությունները. (1) եթե դա օրենքի կամ իրավական գործընթացի պահանջն է (ինչիպիսիք են՝ դատարանի որոշումը կամ դատական ծանուցագիրը), (2) պետականմարմինների հարցմանն ի պատասխան, ինչպիսիքենիրավապահմարմիններիհարցումները, (3) մերօրենքովսահմանվածիրավունքները իրացնելու, իրականացնելուկամպաշտպանելու համար, (4) երբհամոզված ենք, որբացահայտումնանհրաժեշտէկամարդարացվածֆիզիկականկամայլվնասըկամֆինանսականկորուստըկանխելուհամար, 5) կասկածելիկամփաստացիանօրինականգործունեությանհետաքննությանհետկապված, (6) այնդեպքում, երբմենքվաճառենքկամփոխանցենքմեր ամբողջբիզնեսըկամակտիվները, կամ դրանցմիմասը (ներառյալվերակազմակերպման, գործունեության դադարեցմանկամլուծարմանդեպքում)կամ (7) այլկերպ՝Ձերհամաձայնությամբ:

Տվյալների փոխանցում

ՄենքկարողենքփոխանցելՁերմասինմերհավաքածանձնականտեղեկություններըընդունող կողմերին, որոնք գտնվում ենայլերկրներում, ոչ այն երկրում որտեղիսկզբանետեղեկատվությունըհավաքվելէ: Այդերկրներըկարողենչունենալտվյալներիպաշտպանությաննույնօրենքները, ինչայներկիրը, որտեղԴուքիսկզբանետրամադրելեքտեղեկատվությունը:

Ձերի րավունքները և ընտրության հնարավորությունները

ՄենքառաջարկումենքՁեզընտրության որոշակիհնարավորություններ՝Ձերմասինմեր կողմից ձեռքբերվածանձնականտեղեկատվությանհետկապված: Օրինակ, եթեԴուքմեզմոտհաշիվունեք, Դուքկարողեքդիտել, թարմացնել, ուղղելկամփոփոխելՁերորոշանձնականտվյալներ՝մուտքգործելովՁերհաշիվ:
Գործողօրենսդրությամբնախատեսվածդեպքերում, ԴուքկարողեքնաևառարկելՁերանձնականտեղեկատվությանօգտագործմանըգովազդայինկամուղղակիմարքեթինգայիննպատակներովևդուրսգալմերմարքեթինգայինփոստայինցուցակների բաժանորդագրումից՝կապվելովմեզհետ:

Այլ առցանց ծառայություններ և երրորդ կողմի գործառութային հնարավորություններ

Մերկայքըպարունակումէերրորդկողմիկայքերինհղումներ, ինչպիսիքենսոցիալականմեդիայիկայքերը (օրինակ՝Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest, Twitter և Snapchat), որոնցիցյուրաքանչյուրնունիգաղտնիությանքաղաքականություն, որըտարբերվումէսույնԳաղտնիությանքաղաքականությունից: Մենքպատասխանատվությունչենքկրումայսկայքերիգործունեությանևպրակտիկայիհամար: Համապատասխանաբար, մենքխորհուրդենքտալիս, որնախքանորևէանձնականտեղեկատվությունբացահայտելը, ծանոթանաք որևէ կայքէջում տեղադրվածգաղտնիությանքաղաքականությանըկամգաղտնիությանմասինծանուցմանը/հայտարարությանը: Խնդրումենքանմիջականորենկապվելայդկայքերիհետ, եթեայդ կայքերի գաղտնիությանքաղաքականությանվերաբերյալունեք հարցեր:
Այնքանով, որքանովորևէկապակցվածառցանցծառայությունկամերրորդկողմիգործառույթներչենպատկանումկամվերահսկվումմերկողմից, Արսսի Ալյանսըպատասխանատվությունչիկրումայդերրորդկողմերիտեղեկատվականգործունեությանհամար:

Անձնական տվյալների պահպանում

Կիրառելի օրենսդրության պահանջներին համապատասխան մենքպահպանումենքՁերտրամադրածանձնականտվյալներըմերհամագործակցությանընթացքում, ավելացնելովողջամիտժամկետ՝կիրառելիվաղեմությանժամկետինհամապատասխան, կամեթեկիրառելիօրենքովայլբանէ պահանջվում:

Ձեր անձնական տվյալների անվտանգությունը

Մենքապահովումենքվարչական, տեխնիկականևֆիզիկականերաշխիքներ, որոնքնախատեսվածենՁերտրամադրածանձնականտեղեկություններըպատահական, անօրինականկամչարտոնվածոչնչացումից, կորստից, փոփոխությունից,հասանելիությունից, բացահայտումիցկամօգտագործումիցպաշտպանելուհամար:

Երեխաների անձնական տվյալներ

ՄերԿայքերըկամբջջայինհավելվածներըուղղվածչեներեխաներին, ևմենքգիտակցաբարորևէանձնականտեղեկատվությունչենքհավաքում 18 տարին չլրացած անձանցից:
ԵթեՁեզ հայտնի է, որ 18 տարեկանիցփոքրերեխաներմեզտրամադրելանձնականտվյալներ, խնդրումենքկապվելմեզհետ, ինչպեսնշվածէայսԳաղտնիությանքաղաքականության «Կապմեզհետ» բաժնում։

Մեր Գաղտնիության քաղաքականության թարմացումները

ԱյսԳաղտնիությանքաղաքականությունըկարողէպարբերաբարթարմացվելև,առանցՁեզնախապեսծանուցելու,արտացոլելմերանձնականտեղեկատվությանպրակտիկայիփոփոխությունները: Գաղտնիությանքաղաքականությանվերին հատվածումմենքկնշենք, թեերբէայնվերջինանգամ թարմացվել:

Կապ մեզ հետ

Եթեունեքհարցեր, մտահոգություններկամբողոքներգաղտնիությանՁերիրավունքներիվերաբերյալ, խնդրումենքկապվելմեզհետ: Կարողեքնաևուղարկելմեզէլեկտրոնայիննամակկամգրելմեզ՝օգտագործելովստորևնշվածկոնտակտայինտվյալները.
«ԱրսսիԱլյանս» ՍՊԸ
Հասցե՝ՀայաստանիՀանրապետություն, Երևան, 0076, Ա. Հովհաննիսյան 24
Էլ.փոստ՝info@aramax.org
Հեռախոս՝ +374 (11) 807060